Bewindvoering

De tarieven voor beschermingsbewind zijn door de minister bepaald en worden door de Rechtbank in de beschikking vastgesteld.
Deze tarieven zijn dus bij alle professionele bewindvoerders hetzelfde.

Kunt u deze kosten zelf niet betalen? Dan zal ik voor u bijzondere bijstand aanvragen.

Voor het jaar 2021 heeft de minister de tarieven voor bewindvoering aangepast.
Deze nieuwe tarieven ** zijn in het overzicht hieronder verwerkt.
Alle bedragen op deze pagina zijn inclusief BTW.

Tarieven 2021

Beschermingsbewind tarieven

Bij het vaststellen van de tarieven wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal uur per jaar voor de bewindvoerder.

Indien in een dossier aanmerkelijk meer uur werkzaamheden voor de bewindvoerder nodig is, of als de klant werkzaamheden vraagt die buiten het standaard werk van de bewindvoerder vallen, kan een extra uurloon in rekening worden gebracht.

* Van een meerpersoons huishouden is sprake als de personen in kwestie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op andere wijze een economische eenheid vormen.

** In de officiële bekendmaking van de nieuwe tarieven zijn de bedragen exclusief BTW vermeld. Bewindvoerders moeten hierover BTW rekenen en afdragen aan de Belastingdienst. Daarom heb ik op mijn pagina de bedragen inclusief BTW vermeld.

Link naar de officieel vastgestelde tarieven vanaf 1 januari 2021: Staatscourant: Regeling indexering tarieven 2021

Bewindvoering en Bijzondere bijstand

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2021 PLANgroep Budgetbeheer - Alle Rechten Voorbehouden