Budgetbegeleiding

Wat is Budgetbegeleiding?

Voor iedereen die problemen ondervindt met het onder controle houden van de persoonlijke uitgaven, kan budgetbegeleiding uitkomst bieden. Budgetbegeleiding heeft als doel om mensen goed te leren omgaan met hun inkomsten- en uitgavenbeheer. Bij budgetbegeleiding beheert de cliënt zijn eigen budget. De cliënt ontvangt zelf de inkomsten en voert alle betalingen uit. Hierin wordt de cliënt wel bijgestaan door een maatschappelijk werker. Deze maatschappelijk werker helpt bij het opmaken van een budgetplan, inventariseert de schulden, geeft advies en biedt persoonlijke ondersteuning.

Budgetplan

Bij budgetbegeleiding is het budgetplan erg belangrijk. Via het budgetplan worden uitgaven gepland om zo schulden af te betalen. Wanneer u het erg moeilijk vindt om rekeningen zelfstandig te betalen en de financiële administratie zelf volgens het budgetplan bij te houden, is het aan te raden om toch voor budgetbeheer te kiezen. Wanneer de betalingen namelijk niet goed worden verzorgd, is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Budgetbeheer Nederland kan u goed helpen bij budgetbeheer en neemt de verantwoordelijkheid in dat geval van u over.

Schuldproblematiek

Wij maken u er op attent dat budgetbegeleiding en budgetbeheer geen oplossing bieden bij grote schuldproblemen. In dat geval is het aan te raden om beroep te doen op schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.

Totaalprijs

“Totaalprijs wordt na het intakegesprek opgesteld, werkzaamheden worden gestart na akkoord door de client”.

U kunt voor onze kosten bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Per gemeente is de toewijzing hiervan verschillend, daardoor kunnen wij u geen garantie bieden dat onze kosten door gemeente worden vergoed. Indien de bijzondere bijstand wordt afgewezen, zullen de kosten uit eigen vermogen voldaan moeten worden. De aanvraag voor bijzondere bijstand dient u zelf zorg voor te dragen of in overleg doet Budgetbeheer Nederland dat voor u.

Wilt u zich aanmelden?

Klik hier om ons aanmeldformulier digitaal in te vullen of klik hier om het aanmeldformulier per post te ontvangen. 

Klik hier voor het aanmeldformulier in PDF formaat.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt één van onze medewerkers contact met u op voor het maken van een intake afspraak.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2021 PLANgroep Budgetbeheer - Alle Rechten Voorbehouden