Dreigende Energieafsluiting

Een dreigende energieafsluiting is een zeer vervelende situatie, waar niemand graag in terecht wil komen. Gelukkig is het wel op te lossen om een crisissituatie als een dreigende energieafsluiting tegen te gaan. Om te voorkomen dat een dreigende energieafsluiting op de loer licht, kan Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. wellicht iets voor u betekenen.

Verschil

Er is een verschil bij dreigende energieafsluiting door de energieleverancier of door de netbeheerder. Als de energieleverancier de energie afsluit, dan wordt het energiecontract eenzijdig opgezegd, met als gevolg dat u als bewoner op termijn wordt afgesloten door de netbeheerder. Het resultaat is dat u geen stroom meer ontvangt. Er kan ook een dreigende energieafsluiting komen vanuit de netbeheerder. De netbeheerder kan hier twee redenen voor hebben; er is geen energieleverancier op het adres bekend of er is sprake van een mogelijk gevaarlijke situatie rondom de aansluiting geconstateerd.

Betalingsregeling

Er zijn meerdere oorzaken, waardoor de energieleverancier een dreigende energieafsluiting aangeeft. Bij mogelijke wanbetaling of achterstallige betaling van de energierekening, mag de energieleverancier het contract opzeggen. Wel moet er eerst een betalingsherinnering gestuurd worden naar u als bewoner, en daarna een aanmaning. Er kan dan een betalingsregeling met de energieleverancier getroffen worden, waardoor dreigende energieafsluiting van de baan is. Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. kan hierbij helpen. Anders is er grote kans dat de energie alsnog wordt afgesloten.

Andere oorzaak

Wordt er nog niet betaald, dan gaat de energieleverancier over tot een ´spoedinhuizing´, wat betekent dat de energie wordt afgesloten. Er kan ook sprake zijn van fraude, doordat er illegaal energie wordt afgetapt. Het hoeft lang niet zo te zijn dat u als bewoner hier weet van hebt. Ook hierin kan Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. samen met u naar oplossingen zoeken om zo dreigende energieafsluiting te voorkomen.

Oplossing

Wordt er nog niet betaald, dan gaat de energieleverancier over tot een ´spoedinhuizing´, wat betekent dat de energie wordt afgesloten. Er kan ook sprake zijn van fraude, doordat er illegaal energie wordt afgetapt. Het hoeft lang niet zo te zijn dat u als bewoner hier weet van hebt. Ook hierin kan Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. samen met u naar oplossingen zoeken om zo dreigende energieafsluiting te voorkomen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2021 PLANgroep Budgetbeheer - Alle Rechten Voorbehouden