Dreigende Water Afsluiting

Wanneer er sprake is van dreigende waterafsluiting, dan is dat een crisissituatie. U moet dan zo snel mogelijk contact opnemen met het Sociaal Wijkteam van uw gemeente, zodat er een actieplan kan worden opgesteld. Daarnaast informeren wij u graag hoe Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. u hierbij kan helpen. Dreigende waterafsluiting is erg vervelend. Water is immers de eerste levensbehoefte voor mens en dier. Het is daarom beter om een dreigende waterafsluiting te voorkomen.

Redenen

Er kunnen meerdere redenen zijn voor een dreigende waterafsluiting. De meest gangbare is wanneer u een betalingsachterstand hebt van uw waterrekening. Ook bij wanbetaling mag het drinkwaterbedrijf overgaan tot afsluiting van het water. Bij een dreigende waterafsluiting is het belangrijk dat u als bewoner eerst zelf contact opneemt met de drinkwaterleverancier.

Regelgeving

Bij een waterafsluiting gelden wel een aantal regels. Het drinkwaterbedrijf mag niet zomaar hiertoe overgaan. Bij een dreigende waterafsluiting moet de drinkwaterleverancier eerst schriftelijke herinneringen naar u toesturen en een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder in de arm nemen. Als u hier niet op reageert, volgt er een dagvaarding bij de rechter inzake de dreigende waterafsluiting. De drinkwaterleverancier moet aan de kantonrechter toestemming vragen voor het afsluiten van het water. Als dit grote en ernstige gezondheidsrisico´s voor u als bewoner oplevert, dan mag het drinkwaterbedrijf beslist niet het water afsluiten.

Helpen bij betalingsachterstanden

Betalingsachterstand is niet prettig en vaak ziet degene die hiermee te maken heeft, geen oplossing meer. Daarom wil Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. u helpen. Met kleine noodgrepen kunnen wij voorkomen dat de dreigende waterafsluiting wordt uitgevoerd door de drinkwaterleverancier in uw gemeente. Wij nemen contact op met het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder en kunnen eventueel voor een betalingsregeling zorgen.

Contact

Hebt u te maken met een dreigende waterafsluiting en wilt u hier snel bij geholpen worden? Coöperatie Budgetbeheer Nederland U.A. is er voor u. Neem gerust contact met ons op via 085 – 773 19 34 of info@www.cbbn.nl en wij staan u meteen te woord.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY REGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2021 PLANgroep Budgetbeheer - Alle Rechten Voorbehouden