Financieel Beheer

Wat is Financieel Beheer?

Financieel Beheer wordt meestal ingezet na uw traject bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of WSNP traject. Wij betalen uw vaste lasten, reserveren de wettelijke eigen risico en sparen voor u. Restant van het saldo storten wij door naar uw leefgeldrekening.

Onze werkzaamheden

Ons Financieel Beheer omvat een pakket aan dienstverlening dat altijd wordt afgestemd op uw wensen en situatie:

inventarisatie van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden
opstellen van huishoudelijk budgetplan Informeren en adviseren bij juridische zaken
inwinnen van informatie bij diverse instanties
Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
Doorbetalen van de vaste lasten
Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan

Tarieven Financieel Beheer

Hieronder vindt u het overzicht van onze tarieven voor financieel beheer:

Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden  
€ 61,50 per maand € 72,50 per maand  
     
Eenmalige opstartkosten: Eenmalige opstartkosten: Eénmalige intakekosten
€ 349,95 € 399,95 Bespreken mogelijkheden
  Opstartkosten omvatten alle administratieve handelingen, het verstrekken van informatie en contacten met derden
  Om uw financiële situatie goed in kaart te brengen, maken wij graag een afspraak met u bij ons op kantoor. Dit gesprek, de voorbereiding en uitwerking en de reiskosten zijn in de intakekosten
  Budgetbeheer Nederland brengt standaard beëindigingskosten in rekening van € 249,95
  Budgetbeheer Nederland hanteert geen wachtlijst. Binnen 24 uur na ontvangst van het aanmeldformulier plannen wij het eerste intakegesprek.
  Uw overeenkomst bij Budgetbeheer Nederland is maandelijks opzegbaar.
  Voor extra werkzaamheden vragen wij € 79,95 per uur.
  Opstellen van plan van aanpak

Belangrijk om te weten:

Aan onze dienstverlening zitten kosten verbonden. Als u een minimuminkomen heeft kunt u deze kosten vergoed krijgen via de bijzondere bijstand van uw gemeente. Budgetbeheer Nederland regelt voor u deze aanvraag. Wij kunnen geen garantie geven of uw gemeente onze kosten vergoed. Als de gemeente de bijzondere bijstand afwijst, moet u onze kosten zelf betalen, dit geldt ook als u een hoger inkomen heeft boven de 110% van de bijstandsnorm.

Wilt u zich aanmelden?

Klik hier om ons aanmeldformulier digitaal in te vullen of klik hier om het aanmeldformulier per post te ontvangen. 

Klik hier voor het aanmeldformulier in PDF formaat.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt één van onze medewerkers contact met u op voor het maken van een intake afspraak.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2021 PLANgroep Budgetbeheer - Alle Rechten Voorbehouden