Budgetbeheer Kanaleneiland

Wat is Budgetbeheer?

Wanneer u (tijdelijk) niet in staat bent om over uw eigen inkomsten en uitgaven te waken, kunnen uw financiën door een onafhankelijke derde worden beheerd. Dit heet budgetbeheer. Budgetbeheer Nederland kan u helpen uw financiële zaken weer op orde te krijgen. Met de zogenoemde beheerrekening dragen wij zorg voor de betaling van vaste lasten, uw wekelijkse huishoudgeld, eventuele schuldaflossingen en overige posten. Alle afspraken die hiervoor gemaakt worden, leggen we vast in een budgetplan. Daarnaast wordt er vanuit budgetbeheer een bedrag gereserveerd voor betalingen die incidenteel plaatsvinden en voor onvoorziene uitgaven. Door middel van budgetbeheer wordt voorkomen dat er schulden ontstaan of dat aanwezige schulden nog verder oplopen.

Onze werkzaamheden

Ons budgetbeheer omvat een pakket aan dienstverlening dat altijd wordt afgestemd op uw wensen en situatie:

inventarisatie van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen. uitvoeren van betalingen, zoals vermeld in het budgetplan.
opstellen van huishoudelijk budgetplan. dossiercontrole na drie maanden.
aanmaken en opstarten van het dossier. telefonische afhandeling van vragen.
aanvraag van toeslagen. postverwerking en postverzending naar u toe.
aanvraag kwijtschelding lokale belastingen. informatie & advies bij juridische zaken.
inwinnen van informatie bij diverse instanties. Voorbereiding WSNP / Schuldhulpverlening traject.
Belastingadvies. Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1).

Tarieven Budgetbeheer

Budgetbeheer brengt kosten met zich mee. Hieronder vindt u het overzicht van onze tarieven:

Eenpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden
€ 109,95 per maand € 129,95 per maand
 Eenmalige opstartkosten:  Eenmalige opstartkosten: Eénmalige intakekosten
 € 449,95  € 559,95 Gratis!
Opstartkosten omvatten alle administratieve handelingen, het verstrekken van informatie en contacten met derden.
Om uw financiële situatie goed in kaart te brengen, maken wij graag een afspraak met u bij ons op kantoor. Dit gesprek, de voorbereiding en uitwerking en de reiskosten zijn in de intakekosten
Budgetbeheer Nederland brengt standaard beëindigingskosten in rekening van € 275,00.
Budgetbeheer Nederland hanteert geen wachtlijst. Binnen 24 uur na ontvangst van het aanmeldformulier plannen wij het eerste intakegesprek.
Bij Budgetbeheer Nederland kunt u een overeenkomst afsluiten vanaf 12 maanden.
Voor extra werkzaamheden vragen wij € 64,90 per uur.

Wilt u zich aanmelden?

Klik hier om ons aanmeldformulier digitaal in te vullen of klik hier om het aanmeldformulier per post te ontvangen. 

Klik hier voor het aanmeldformulier in PDF formaat.

Na ontvangst van het aanmeldformulier neemt één van onze medewerkers contact met u op voor het maken van een intake afspraak.

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYREGLEMENT

DISCLAIMER

OVERIGE BELANGRIJKE INFORMATIE

Copyright 2013-2021 PLANgroep Budgetbeheer - Alle Rechten Voorbehouden